ใหญ่ กรภัทร์ ทั่งศรี

กรภัทร์ ทั่งศรี ชื่อเล่น ใหญ่

กํากับการแสดง

2563

Who ปิดป่าหลอน

- ผู้กำกับ