โอ๋ สันติ คราประยูร

สันติ คราประยูร ชื่อเล่น โอ๋ ดาราไทยในอดีต เป็นบุตรของ สนาน คราประยูร
เกิด : 5 ธันวาคม 2491
เสียชีวิต : ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุรถยนต์

ที่มา : Thai Movie Posters