โอ๋ พาณิชย์ สดสี

พาณิชย์ สดสี ชื่อเล่น โอ๋ เกิด 18 ตุลาคม 2507 ด้านการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดักชั่น

2559

แรงชัง

- อำนวยการผลิต
2566

ชะนีปีชง

- อำนวยการบริหาร
2567

บัลลังก์ลูกทุ่ง

- อำนวยการบริหาร