โอ๊ทส์ เสนีย์ จิตสุวรรณวัฒนะ

เสนีย์ จิตสุวรรณวัฒนะ ชื่อเล่น โอ๊ทส์ เกิด 5 กุมภาพันธ์ 2512 ด้านการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเขียน

2552

ม.3 ปี 4 เรารักนาย

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2542

ท่านชายในสายหมอก

- บทโทรทัศน์
2547

คุณพ่อรับจ้าง

- บทโทรทัศน์