โอ๊ค ภูวนารถ รู้แนบเนียน

ภูวนารถ รู้แนบเนียน ชื่อเล่น โอ๊ค ชื่ออังกฤษ : Oak Puwanart Runapnain
  • เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2546