โอโม่ โปงลาง อาร์ สยาม

โอโม่ โปงลาง อาร์ สยาม 1 ในสมาชิกวง โปงลางสะออน