โอห์ม ปรเมษฐ์ ศิลปประภา

นักแสดง

2567

คนกล้าท้าชน

- เปี๊ยก (หมวดปกป้อง)