โอม รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ (ยังโอม)

รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ ชื่อเล่น โอม มีชื่อในวงการเพลงว่า ยังโอม เป็นแร็ปเปอร์และนักร้องชาวไทย
• เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2541 (อายุ 25 ปี)
• ยังโอมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ต่อมาเขาสอบเข้าได้เป็นนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่เข้าเรียนได้เพียงครึ่งวันก็ตัดสินใจลาออกหลังจากนั้น ในขณะที่เรียนอยู่ระดับมัธยมต้น เขาเริ่มฟังเพลงฮิปฮอปและแต่งเพลงแร็ปเอง จนชั้นมัธยมปลายเริ่มเข้าห้องอัดเสียง และโพสต์คลิปเพลงทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยชื่อ “ยังโอม” มาจากแร็ปเปอร์ต่างประเทศ ที่มักจะใช้คำว่า Young นำหน้าชื่อ จึงนำมาใช้นำชื่อเล่นของตน

ติดตาม โอม รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ (ยังโอม) ได้ที่
IG : youngohmm
Facebook : YOUNGOHM
Youtube : YOUNGOHM