โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน

โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน (ชื่ออังกฤษ : Ohm Thipakorn Thitathan) วันเกิด : 21 มีนาคม 2545 ส่วนสูง : 176 ซม. เป็นนักแสดงชาวไทย
ติดตาม โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน ได้ที่

IG โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน : ohmtpk