โอนีล ฐิตินันท์ คลังเพชร

ฐิตินันท์ คลังเพชร ชื่อเล่น : โอนีล ชื่ออังกฤษ : O’Neill Thitinan Khlangphet เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 5 มีนาคม 2536 (อายุ 31 ปี)
• การศึกษา : ระดับปริญญาตรีจาก คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารการบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตาม โอนีล ฐิตินันท์ คลังเพชร ได้ที่
IGoneilltn
TikTok@oneilltn