โส ธนวิสุทธิ์

โส ธนวิสุทธิ์

โปรดักชั่น

2525

ดาวพระเสาร์

- อำนวยการสร้าง