โสฬส บุญยงค์

โสฬส บุญยงค์

นักแสดง

กํากับการแสดง

2526

เกล็ดแก้ว

- ผู้ช่วยผู้กำกับ