โสภณ มิลินทาศรัย

โสภณ มิลินทาศรัย

ช่างภาพ

2514

เชิงชายชาญ

- ถ่ายภาพ
2517

ผู้ดีเถื่อน

- ถ่ายภาพ
2518

ลูกผู้ชาย

- ถ่ายภาพ
2522

ปริญญาครึ่งใบ

- ถ่ายภาพ
2525

นี่หรือมนุษย์

- ถ่ายภาพ