โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

นักเขียน

2552

หนีตามกาลิเลโอ

- บทภาพยนตร์
2552

5 แพร่ง

- บทภาพยนตร์
2554

ลัดดาแลนด์

- บทภาพยนตร์
2560

เพื่อน.. ที่ระลึก

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2566

Analog Squad ทีมรักนักหลอก

- บทโทรทัศน์