โศจิรัตน์ บุญเรือง

โศจิรัตน์ บุญเรือง

นักแสดง

นักเขียน

2509

ชาติกระทิง

- บทประพันธ์
2518

คุณครูคนใหม่

- บทภาพยนตร์
2519

โอ้...ลูกรัก

- บทภาพยนตร์
2520

กิเลสคน

- บทภาพยนตร์
2520

สวัสดีคุณครู

- บทภาพยนตร์
2521

คนมีคาว

- บทภาพยนตร์
2521

ครูขา..หนูเหงา

- บทภาพยนตร์
2522

สุดห้ามใจรัก

- บทภาพยนตร์
2523

นายอำเภอคนใหม่

- บทภาพยนตร์
2524

แก้วตาพี่

- บทภาพยนตร์
2524

สาวน้อย

- บทภาพยนตร์
2525

แรงรัก

- บทภาพยนตร์
2527

รักสุดหัวใจ

- บทภาพยนตร์

นักแสดง

2530

น้ำผึ้งซาตาน

- ปาริฉัตร

นักเขียน

2529

สวัสดีคุณครู

- บทประพันธ์