โรส ชนสรณ์ มาเขียว

ชนสรณ์ มาเขียว ชื่อเล่น : โรส ชื่ออังกฤษ : Rose Chanasorn Makhiew เป็นนักเขียนบทชาวไทย

นักเขียน

2567

The Outing ทริปซ่อนชู้

- บทโทรทัศน์