โรช่า มนสิชา เกิดโกสุม

มนสิชา เกิดโกสุม ชื่อเล่น โรช่า สูง 170 ซม.

นักแสดง

2014

ร่าง THE PARALLEL

- แม่ของโมบาย

นักแสดง

2015

ดอกไม้ใต้เมฆ

- ตันหยง
2013

สาปพระเพ็ง

- มุรธา/กาหลง