โยธิน เทวราช

โยธิน เทวราช

นักแสดง

กํากับการแสดง

2516

พยัคฆ์พันลาย

- ผู้กำกับ
2517

กรุงเทพพิศวาส

- ผู้กำกับ
2518

ชาตินักเลง

- ผู้กำกับ
2519

นักเลงมหากาฬ

- ผู้กำกับ
2520

9 พยัคฆราช

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2514

เจ้าจอม

- อำนวยการสร้าง
2514

เชิงชายชาญ

- อำนวยการสร้าง
2514

นักบุญทรงกลด

- อำนวยการสร้าง
2515

กลิ่นร่ำ

- อำนวยการสร้าง
2516

พยัคฆ์พันลาย

- อำนวยการสร้าง
2517

กรุงเทพพิศวาส

- อำนวยการสร้าง
2518

คำมั่นสัญญา

- ดำเนินงานสร้าง