โฟร์ท ตฤณ พิเชฐโสภณ

โฟร์ท ตฤณ พิเชฐโสภณ ชื่ออังกฤษ : Forth Kashane Pichetsopon เป็นนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 3 ตุลาคม 2543
  • ส่วนสูง : 180 ซม.
  • การศึกษา : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดตาม โฟร์ท ตฤณ พิเชฐโสภณ ได้ที่

IG : fforthpcsp