โพลาร์ อิศวร์

โพลาร์ อิศวร์

นักแสดง

2561

ริมฝั่งน้ำ

- กันดิศ
2554

โบ๊เบ๊

- เฮง
2552

มงกุฎแสงจันทร์

- ธนูเพลิง
2550

สตรีที่โลกลืม

- นิติภูมิ (บอย)
2549

แคนลำโขง

- อินทร