โบ๊ท พากร โตชื่นสกุล

โบ๊ท พากร โตชื่นสกุล ชื่ออังกฤษ : Boat Pakorn Tochuensakul เป็นนักแสดงสังกัด Copy A Bangkok
  • เกิด : 11 กรกฎาคม 2542
  • การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 ที่ New Plymouth High School ในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา, สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวชิราวุธ, ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดตาม โบ๊ท พากร โตชื่นสกุล ได้ที่

IG : boatpakorn