โบ๊ท นิธิศ วารายานนท์

นิธิศ วารายานนท์ ชื่อเล่น โบ๊ท เกิดวันที่ 31 มกราคม 2530 เป็นนักแสดง นักดนตรี ด้านการศึกษา จบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ