โบโซ่ ณิชา จุไรรัตนาภรณ์

ณิชา จุไรรัตนาภรณ์ ชื่อเล่น โบโซ่