โบว์ สาวิตรี สุทธิชานนท์

สาวิตรี สุทธิชานน์ ชื่อเล่น โบว์ หรือที่รู้จักในชื่อ โบว์ AF5 เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2528 ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ San Pedro High School ระดับปริญญาตรี University Of California Irvine (UCI) Political Science and International studies

นักแสดง

2018

๙ ศาสตรา

- พากย์เสียง เสี่ยวหลาน

นักแสดง

2012

ธรณีนี่นี้ใครครอง

- ตุลยานี (รับเชิญ)
2010

สืบสวนป่วนรัก

- แซมมี่ เจนเซ่น บริบูรณ์ (แซมมี่)
2010

แฝดนะยะ

- โชติรส