โน้ต พรรณพันธ์ ทรงขำ

พรรณพันธ์ ทรงขำ ชื่อเล่น โน้ต เป็นผู้กำกับ