โน้ต ธวัช ทัศนาพลพินิจ

ธวัช ทัศนาพลพินิจ ชื่อเล่น โน้ต เกิดเมื่อ 15 กันยายน 2524 จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดปรินายก มัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ศึกษาเอกการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย