โน่ ภัทชดล จันทร์ภักดิ์

ภัทชดล จันทร์ภักดิ์ ชื่อเล่น โน่ เกิด 28 ตุลาคม 2532 ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม