โต๊ส อัครัช จิตตะศิริ

โต๊ส อัครัช จิตตะศิริ ชื่ออื่น : อรัสมันต์ จิตตะศิริ (ชื่ออังกฤษ : Toast Aukkarat Jittasiri) เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2538 (อายุ 28 ปี)
• ส่วนสูง : 178 ซม.
• ด้านการศึกษา : ระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ติดตาม โต๊ส อัครัช จิตตะศิริ ได้ที่

IG : toast_aukkarat