โต้ง อัจฉริยะ ศรีทา

อัจฉริยะ ศรีทา ชื่อเล่น : โต้ง เป็นนักร้อง, นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “สัปเหร่อ” เป็นหนึ่งภาพยนตร์ในแห่ง “จักรวาลไทบ้าน” ที่มีภาคต่อมาจาก “ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2” ผู้รับบทแสดงเป็น “สัปเหร่อศักดิ์” และอาจารย์สอนนักศึกษาวิชานิเทศศาสต์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
  • เกิดวันที่ : 26 สิงหาคม 2518
  • บ้านเกิด : จ.อุบลราชธานี
  • ส่วนสูง : 173 cm
  • การศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน เบญจะมะมหาราช, ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

นักแสดง

2566

สัปเหร่อ

- ศักดิ์ (สัปเหร่อ)
2561

ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2

- สัปเหร่อศักดิ์ (รับเชิญ)
ติดตาม โต้ง อัจฉริยะ ศรีทา ได้ที่

Facebook : สัปเหร่อศักดิ์ ไทบ้าน เดอะซีรี่ส์ 
Facebook : SAK shop