โด่ง ศิระ รัตนโภคาสถิต

ศิระ รัตนโภคาสถิต ชื่อเล่น โด่ง (ชื่ออังกฤษ : Dong Sira Rattanapokasatit) เป็ยนักร้องและนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 13 มกราคม 2524 (อายุ 43 ปี)
• ส่วนสูง : 178 ซม.
• การสึกษา : ปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอกโฆษณา วิชาโทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ