สัมพันธ์ ขอบคุณรัมย์ (โซดา ซอศิลป์)

สัมพันธ์ ขอบคุณรัมย์ ชื่อเล่น : โซดา รู้จักกันในชื่อ : โซดา ซอศิลป์ เป็นนักดนตรีสีซอชาวไทย มีผลงานการบรรเลงซอหลากหลายแนว ด้วยซอ เช่น ซอกันตรึม, ซออีสาน, ซอไฟฟ้า และ เอ้อหู
• เกิดวันที่ : 30 กรกฎาคม 2536 (อายุ 30 ปี)
• บ้านเกิด : จ.บุรีรัมย์
• การศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ติดตาม สัมพันธ์ ขอบคุณรัมย์ (โซดา ซอศิลป์) ได้ที่
Facebook โซดา ซอศิลป์ 
Youtubeโซดา ซอศิลป์ OFFICIAL
TikTok@sodafiddlethailand

นักแสดง

2567

มนต์รักกันตรึม

- ครูสอนเล่นซอ (รับเชิญ)