โชติมานะ สังฆมานนท์ (โจ บางบอน)

โชติมานะ สังฆมานนท์ หรือ โจ บางบอน