โชคชัย มลิวัลย์

โชคชัย มลิวัลย์

โปรดักชั่น

2521

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก

- อำนวยการสร้าง
2526

พยัคฆ์ทมิฬ

- อำนวยการสร้าง
2527

ค้างคาวทอง

- อำนวยการสร้าง
2529

เกิดมาลุย

- ดำเนินงานสร้าง