โจ วรรณพิณ

โจ วรรณพิณ

นักเขียน

2548

ต้มยำกุ้ง

- บทภาพยนตร์
2549

มนุษย์เหล็กไหล

- บทภาพยนตร์