โจ พรพนาวัลย์ จันทร์ทิม

โจ พรพนาวัลย์ จันทร์ทิม ชื่ออังกฤษ : Joe Pornpanawan Chantim เป็นนักแสดงชาวไทย เกิด : 18 พฤศจิกายน 2512