โจ นิธิวัฒน์ กิจจารุ่งเรือง

นิธิวัฒน์ กิจจารุ่งเรือง ชื่อเล่น โจ ชื่ออังกฤษ : Jo Nitiwat Kitjarungruang
  • ด้านการศึกษา คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดตาม โจ นิธิวัฒน์ กิจจารุ่งเรือง ได้ที่

IG : jontwer
Twitter : @j_ntwk
TikTok : @jontdiary