โจ คัมมิงส์ (Joe Cummings)

โจ คัมมิงส์ ชื่ออังกฤษ : Joe Cummings รับบท “คุณพ่อออกัสติน” ในหนังเรื่อง แสงกระสือ 2

นักแสดง

2566

แสงกระสือ 2

- คุณพ่อออกัสติน