โจวี่ ศศิริยะ ใช้ไววิทย์

ศศิริยะ ใช้ไววิทย์ ชื่อเล่น โจวี่ ชื่ออังกฤษ : Jovi Sasiriya Xaivaivid