โค้ก สมชาย เปรมประภาพงษ์

สมชาย เปรมประภาพงษ์ ชื่อเล่น โค้ก เกิด 3 กันยายน 2502 เสียชีวิต 15 กันยายน 2564 (62 ปี) ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2533

ฉลุย โครงการ 2

- เจ้าของร้าน สมบูรณ์แกลลอรี่ (รับเชิญ)