โขน หมอผี

โขน หมอผี

นักแสดง

2525

สุสานคนเป็น

- หมอผันเทวดา