โก้ วศิน อัศวนฤนาท

โก้ อังกฤษ วศิน อัศวนฤนาท (ชื่อเล่น : โก้) เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิด : 15 มิถุนายน 2534 (อายุ 32 ปี)
• ส่วนสูง : 178 ซม.
• การศึกษา : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาที่ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 5 : ปริญญาตรีจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษา

ติดตาม โก้ วศิน อัศวนฤนาท ได้ที่

IGko_vasin