โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา

ดร. ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ชื่อเล่น โก้ เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2519 ดารา-นักแสดง นักร้อง นักเขียน นักพูด พิธีกรชาวไทย และนักธุรกิจ เป็นประธานกรรมการ บริษัท โคอิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง Kory Serum, ประธานกรรมการ บริษัท ขนนก จำกัด ผู้ให้บริการจัดหานักแสดง ออแกไนซ์ พีอาร์ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อโทรทัศน์ นายหน้าจัดซื้อ จัดจ้าง, ประธานกรรมการ บริษัท โคนี่ บิวตี้ คอสเมติก(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง Supree, Owne, Black Magic ฯลฯ ด้านการศึกษา ประถมศึกษา: โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มัธยมศึกษา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะบริหารธุรกิจ เอกโฆษณา ปริญญาโท: Exeter University (ประเทศอังกฤษ) สาขาการตลาดและการเงิน ปริญญาเอก: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง