โกไข่ จุมพล ทองตัน

จุมพล ทองตัน ชื่อเล่น โกไข่ เกิด 29 พฤศจิกายน 2507 นักร้อง นักแสดง อาจารย์ นักประพันธ์เพลง ด้านการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลพังงา ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.1-4 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5-7 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.ศ.1-3 โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร ม.ศ.4-5 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครุศาสตร์บัณฑิต เอกดนตรีศึกษา (เกียรตินิยม) ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จุมพล ทองตัน มีผลงานเป็นนักร้องในนาม “โกไข่” ร่วมกับ "นายสน" สนธยา ชิตมณี ในสังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นอกจากงานวงการบันเทิงแล้ว จุมพล ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสื่อสาร มวลชน สอนวิชา “ดนตรีเพื่อการสื่อสารมวลชน”