โกศล แสงวิเชียร (เมญ่า ซันซัน)

โกศล แสงวิเชียร หรือ เมญ่า ซันซัน
  • Miss Fabulous Thailand 2023
  • ด้านการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช สาขาคีตศิลป์ไทย
ติดตาม โกศล แสงวิเชียร (เมญ่า ซันซัน) ได้ที่

IG : maeyasunsun
Facebook : เมญ่า ซันซัน (เมญ่า ซันซัน)