โกวิท สีตลายัน

โกวิท สีตลายัน

นักเขียน

2525

ไอ้หนุ่มรถไถ

- บทภาพยนตร์
2528

เจ้าแม่ตะเคียนทอง

- บทประพันธ์