แฮม วสุธร ปิยารมณ์

วสุธร ปิยารมณ์ ชื่อเล่น แฮม ชื่ออังกฤษ : Ham Vasudhorn Piyaromna เป็นนักเขียนบทชาวไทย
  • การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นักเขียน

2558

เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ

- บทภาพยนตร์
2560

ฉลาดเกมส์โกง

- บทภาพยนตร์