แอ๊ว สุกัญญา นาคสนธิ์

สุกัญญา นาคสนธิ์ ชื่อเล่น แอ๊ว

นักแสดง

2564

แม่เบี้ย

- แก้วบ้าใบ้ (วัยปัจจุบัน) (รับเชิญ)
2562

สัตยาธิษฐาน

- คุณช้อย (รับเชิญ)
2562

บ่วงนฤมิต

- สม (รับเชิญ)
2559

เกมริษยา ภาค 2

- แม่ของปัทมน
2559

เจ้าบ้าน เจ้าเรือน

- ป้าใหญ่ (รับเชิญ)
2557

อรุณสวัสดิ์

- คุณย่า
2557

เกมริษยา

- แม่ปัทมน
2556

ดอกอ้อสายขวัญ

- แม่กองแก้ว
2543

รอยมาร

- ป้าบังอร
2540

จินตปาตี

- ฉายกลับ
2539

ทรายสีเพลิง

- สุนทรี (แม่ของบุรี)
2538

นางอาย

- สายสนม วิริยะพันธ์
2537

ร่มฉัตร

- แม่วง
2537

ปราสาทมืด

- แม่ทิพย์
2536

อยู่กับก๋ง

- นางน้อม
2534

วนิดา

- คุณหญิงมณฑา มหศักดิ์ธำรง
2528

เงินปากผี

- นางมาลี
2526

สิ้นสวาท

- ปราง
2524

เพลงชีวิต

- นันท์
2523

บ้านสาวโสด

- ประเทืองทิพย์
2520

ขุนศึก

- ดวงแข
2530

แต่ปางก่อน

- คำหอม
2530

ฟ้าต่ำ

- ปองทอง
2540

สองนรี

- อัมพร อนุมาน​
2520

ศิวาราตรี

- โรหิตา
2533

สาปสวาท

- น้ำอบ (แม่นาวี)