แอน ภาวิณี พูนนิพัฒน์

ภาวิณี พูนนิพัฒน์ ชื่อเล่น แอน เป็นนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ