แอนนี่ สรารัตน์ แซ่จิ๋ว

สรารัตน์ แซ่จิ๋ว ชื่อเล่น แอนนี่ เกิด 3 กุมภาพันธ์ 2537 ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมุนษยศาสตร์ สาขาเอกการท่องเที่ยว ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) เริ่มเข้าวงการ จากการเลียนแบบทำท่าลิปซิงค์ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน ฉายา แอนนี่ 4 ปี 700

นักแสดง

2023

พระนคร ๒๔๑๐

- เง็ก (รับเชิญ)
2020

เล่ห์บรรพกาล

- การ์ตูน
2019

สองนรี

- จอย
2013

รักนี้ผีคุ้ม

- ผีมะลิ แม่บ้านประจำโรงแรม
2012-2014

ครอบครัวขำ

- สาวน้อยผู้ดำรงตำแหน่งแคชเชียร์