แองเจิ้ล อาทิตยา ทองวิชิต

อาทิตยา ทองวิชิต ชื่อเล่น: แองเจิ้ล ด้านการศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ)